Legislatie

Preluarea de deseu de ambalaje de lemn –cod 15 01 03  in scopul indeplinirii de catre Vanzator   a obiectivelor anuale individuale de valorificare prin reciclare a deseurilor de ambalaje conform HG 856/2002, cu respectarea:
– HG 621/ 2005, privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 1872/2006, HG 247/2011);
– Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contributiei si taxelor datorate la Fondul de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul 192/2014);
– HG 211/2011, privind regimul deseurilor;
– HG 1061/2008, privind transportul deseurilor;
– Legislatiei in vigoare privind protectia mediului inconjurator si a sanatatii populatiei.
– In urma valorificarii prin reciclare a deseurilor de ambalaje se emit certificate de valorificare finala.

   Legea 211 2011privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011 care abrogă OUG 78 2000.

– Hotararea 856 / 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.
– Hotararea 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
– Hotararea 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaj.

Ordinul 1229/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

Ordinul 927 din 6 octombrie 2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

Ordinul 794 din 6 februarie 2012 (Ordinul 794/2012) privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contributiei si taxelor datorate la Fondul de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul 192/2014, Ordinul 2413/2016);