Mediu

În conformitate cu prevederile H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, SC PALET LOGISTIC EXPRES SRL cod CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate, pune la dispoziţia publicului informaţii referitoare atât la starea factorilor de mediu (aer, apă, sol), cât şi a factorilor fizici (zgomotul şi gestionarea deşeurilor) în perimetrul punctului de lucru din Stefanesti, str. Viisoara nr. 4, jud. Arges.

SC PALET LOGISTIC EXPRES SRL, deține autorizația de mediu nr. 376 din 22.12.2011, emisă de catre Agenția pentru Protecția Mediului Arges.

Buletin informativ cu privire la impactul asupra mediului a activităţilor SC PALET LOGISTIC EXPRES SRL (H.G. 878/2005, art. 26) – perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 .

SC PALET LOGISTIC EXPRES SRL monitorizează şi menţine calitatea factorilor de mediu, respectiv apă, aer, sol, cât şi a factorilor fizici (zgomotul şi gestionarea deşeurilor ), în conformitate cu prevederile autorizatiei de mediu.

  • Apele uzate menajere sunt evacuate in fosa septica cu capacitatea de 3000 l vidanjata periodic de o societate autorizata in acest sens, conform contract.
  • Calitatea aerului – se respectă prevederile STAS 12574/1987
  • Sol – suprafețe impermeabilizate
  • Gestiunea deşeurilor: SC PALET LOGISTIC EXPRES SRL, colectează selectiv deşeurile, pentru predarea acestora fiind încheiate contracte cu agenți economici autorizați. Se intocmește evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  • Zgomot ambiental – se respectă încadrarea nivelului de zgomot în limitele admise, nivel de zgomot conform STAS 10009/1988. Acustică urbană.

In perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, in urma activitatilor efectuate, nu au fost inregistrate evenimente care sa afecteze calitatea factorilor de mediu.